24-26. mai har Princess klubben treff i gjestehavna

Vi venter mange store Princess båter. Gjestebrygge 2 (100 meter del) og longsideplasser reservert. Fortsatt ledige dockspotplasser og drop-in. Kontakt havnevert for anvisning av plass.