Faktura sesongleie 2019 kommer i løpet av uke 9

Fakturagrunnlag for løpende kontrakter og nye leieavtaler er klart. Print og utsending (brevpost) fra kommunens økonomiavdeling i løpet av uke 9.