Førstehjelp/viktige telefonnummere

Gjestehavnas ansatte har årlig kurs i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter. Hjertestarter, førstehjelpsutstyr og båre finnes på havnekontoret.

Ved akutt behov for akutt medisinsk hjelp, ring AMK på telefon 113.
Legevakt (Moss sykehus) Tel. 69 25 33 33
Sykehus (Moss og Fredrikstad): Tel. 08600
Norsk Luftambulanse Tel. 64 90 99 99
Apoteket i Son, Kolåsveien 4. Tel. 64 98 31 30
Tannlegevakt Tel. 69 15 40 60
Son Dyreklinikk, Slettaveien 2. Tel. 63 00 15 15

Politi, tel. 02800, nødtelelefon 112

Brannvesen eller ved akutt oljeutslipp, tel. 113
Skilt vi har hjertestarter