Informasjon om sesongslutt 2018

Høsten er på vei. Husk å sjekke fortøyningene. Stramme tau med strekkavlaster. Det blir som regel en eller flere høststormer og springflo. Elva kan gå stritt ved mye regn. Er båtsesongen din over kan det være lurt å ta opp båten.

Bryggenes vannforsyning stenges og frostsikres når det blir meldt om nattefrost. Vintervann ved GB2 og pumpestasjon på torget/Dampskipskaia.

Frikopling av brygger og opptak av landganger skjer fra og med første november.

Minner om at båtplass skal ryddes for fortøyninger, låsekjettinger og bompolstring innen 31. Oktober. Noen fortøyningsbommer vil bli flyttet til gjestehavna i høst for bruk i vinterhavna.

Frist for å si opp leieavtalen er innen 31. Desember. Om du allerede vet at du skal si opp, setter vi pris på å få vite det så snart som mulig da det ligger flere byttesøknader på vent i påvente av noe å bytte til.

God høst!

Comments are closed.