Kvitteringsoblater 2017 forsinket

Havnekontoret er fortsatt i pappesker og lokalisert i midlertidige lokaler pga fuktskade. Flere administrative oppgaver følgelig forsinket.