Ledige båtplasser (inntil 3-års leieavtale) for utenbygds boende

Det er nå mulig å få båtplass fra og med 2019 (inntil 3-års leieavtale). Åpnet for søkere bosatt andre steder enn i Vestby kommune.
Havnekontoret har noen ledige plasser for båter inntil 10,3m/ca 33 fot, inntil 8,0 m/ca 24 fot og inntil 6m/ca 20 fot. Send søknadsskjema FØR ledigheten annonseres på Finn.no