Rabatt til leietakere ved brygge NA

Leietakere ved brygge NA har fått kr. 1.000 i “rabatt for uleilighet”. Brygga skal rives til høsten. Ny spuntvegg med fortøyningsfester er lovet klar til 2015 sesongen.

Prosjekt “Terrengsikring mot Såna – ny spuntvegg” skal eies og ledes av avdeling for kommunalteknikk. Havnekontoret vil informere når vi vet mer om fremdriftsplan etc.

Det må påregnes noe forkortet leieperiode pga ankomst rigg og oppstart riving. De som må ligge lenge ute i høst vil få anvist annen midlertidig plass.