Siste frist for å fjerne båten og rydde plassen er kommende helg

Mandag 16. november blir landganger løftet av og bryggene frakoplet landlandfestene. Husk å fjerne alt fortøyningsmateriell, låsewire og bompolstringer etc. Gjenværende håndteres som avfall. Kostnader ved fjerning belastes leietaker.

Comments are closed.