Sesongleie 2017 er fakturert

Faktura for løpende og nye leieavtaler sendes pr post i løpet av uke 8. Før plass kan søkes stilt til fremleie må leien være betalt. Sammen med søknad som angir navn, plass og kundenummer SKAL det vedlegges dokumentasjon på at leien er betalt. I motsatt fall blir søknad ikke behandlet. Ledige plasser tilbys søkere fortløpende etter “førstemann-til-mølla prinsippet”.

Comments are closed.