Ventelistegebyr 2018 fakturert 28.11.17

Sendt faktura (kr 451) til 138 som har søkt om kommunal båtplass 2018. Ref. info på søknadsskjema og havnereglement. Det sendes ikke purrefaktura. Manglende betaling medfører sletting fra søkerlisten. Tilbud om plass sendes ut fra januar til sesongstart.