Vi kan hjelpe deg med å tilrettelegge for klubbtreff. Bra longsidekapasitet på rekker ut fra Dampskipskaia midt på torget (se havnkart). Også mulig å reservere dockspotplasser. Vi har gode kontakter med serveringssteder og andre "nøkkelpersoner". Sammen finner vi løsninger. Oversikten oppdateres fortløpende – 2020 sesongen: April: Vinterhavn til 1....