Flyfoto Son havn Nord (2009). Kommunale båtplasser på bryggene: NA til NJ, bøyehavn/NM (avviklet 2013). Jolleslipper (NK) finnes i skråning mellom bryggenes landfeste og gangvei (brygge ND-NI). 151710

Klikk her for å laste ned kart på flyfoto

Klikk her for å laste ned informasjonskart