Arrangementer og klubbtreff i gjestehavna

Vi har mulighet til å ta i mot båtklubber. God longsidekapasitet (se gjestehavnkart). Vi finner løsninger og hjelper dere med å legge til rette for et vellykket treff.

Oversikten oppdateres fortløpende2018:
April: Bemannet gjestehavn fra og med palmehelgen. Velkommen til påsketreff!
Mai: Mange kombinerer båttur med feiring av 17. mai i trivelige og intime Son. Velkommen du også!
Fredag 25. til søndag 28. mai; Jeanneauklubbens medlemstreff.
Juni:
Juli:
August: 
September:
Oktober:
November:
2018: