Ledige båtplasser (også for utenbygds boende)

Det er nå mulig å få båtplass. Havnekontoret har noen ledige plasser for båter inntil 10,3m/ca 33 fot, inntil 8,0 m/ca 24 fot og inntil 6m/ca 20 fot. Send søknadsskjema.