Sesongåpning 2017

Alle brygger, vann- og strømposter er klargjort. Båtplass kan tas i bruk forutsatt at leien er betalt, båten er forsikret, gyldig registrert og påsatt kjennemerker.

Lykke til med båtpuss og utsett!