Ledige jolleslipper

I skråning på land mellom bryggene ND-NI leier havnekontoret ut plasser til gummi-/slepejoller. Leiepris 2014: Kr 927. Ta kontakt på post@sonhavn.no