Midlertidig havnekontor 2018

Havneadministrasjonen har for tiden kontorplass i Atlantcgården, Sagaveien 122, baksiden av Son Optikk. Gjestehavnvert treffes ute i havna eller i havnelageret (rød sjøbod ved torget).