Bookingen er åpnet (frem til 22. august 2022)

35 gjestehavnplasser er åpnet for booking frem til påske. Et fåtall plasser åpnet frem til 22. august.
Når båtene som ligger i vinteropplag i gjestehavna er borte og vedlikeholdsarbeidene er sluttført åpnes flere plasser.
Vel møtt!