Sesongleiefaktura sendt 13. mars

Kommunens økonomiavdeling sendte 13. mars ut faktura sesongleie (eksisterende/løpende leieavtaler). Betalingsfrist 27. mars. 

Leieavtaler opprettet i 2014 faktureres fortløpende fra neste uke.

For spørsmål om betalingsutsettelse, se havnas nettside Småbåthavna/Ofte stilte spørsmål (FAQ) – pkt 11.

11. Kan jeg få betalingsutsettelse eller delbetale havneleien? 
Svar: Nei. Vestby kommune tillater ikke deling av havneleiefakturaer. De administrative ressursene ved havnekontoret forsøkes holdt på et minimum. Vi prøver å tilby kommunale båtplassene så billig som mulig, til selvkost for kommunens innbyggere. Det blir da viktig at vi ikke bruker for mye tid på administrasjon og ikke har for store tap i form av plasser uten inntekt. Dersom det åpnes for deling av faktura vil nødvendigvis del to komme inn i sesongen. Etter at plassen er tatt i bruk. Dersom siste del av leien ikke blir betalt står kommunen omtrent maktesløse i forhold til å få inntekter på plassen resten av sesongen.

Kommunal båtplass er en “ikke lovpålagt tjeneste” som ingen har krav på. En faktura for sesongleie av en båtplass man har hatt en stund bør ikke være en uforutsett regning. De fleste har kontroll på når denne kommer. Det vises for ordens skyld til relevante bestemmelser i leie- og ordensreglementet.

12. Hvordan går jeg frem for å søke plassen stilt ledig til fremleie?
Svar: Leiekontrakten må gjelde “fast plass” og sesongleien må være betalt. Send kopi av innbetalingen sammen med en kort søknad hvor det fremgår hvilken brygge og plass, kundenummer, bankkontonummer for refusjon og om du har hatt plass fremleid tidligere. Dersom plassen blir utleid som fremleieplass refunderes inntil 75% av leien etter årets sesong.