Havnas strømpunkter kontrolleres før sesongstart. For alles sikkerhet ber vi om at feil på havnas strømsystemer straks meldes til havnekontoret så vi får stengt av i påvente av elektriker.

Følgende brygger har landstrøm:
Son syd (utenfor Spahotellet) SB, SD, SE og SF.
Bryggene er ikke dimensjonert til «døgndrift på linje med en gjestehavnsplass» og er uten opplegg for individuell måling og betaling.

Kommunal båtplass er først og fremst til fortøyning. Ikke beboelse. De fleste leietagere har kun et begrenset behov for å lade batteriene mellom båtturene.

Det er færre uttak enn båtplasser. Permanent tilkobling er ikke tillatt. Det er forsøkt å gi et rettferdig og rimelig tilbud. Strøm tilgjengelig mellom kl 0600 og 1200. Tidene er valgt ut fra hensynet til brannsikkerhet. Ladestrøm er inkludert i leien. Anlegget er dimensjonert for maksimal belastning 900 watt pr uttak. Det betyr batterilader og ikke vannkoker, microbølgeovn og støvsuger etc.

Ved behov for bruk av el-verktøy eller støvsuger, benytt havnekontorets vaskeplass ved brygge NA. SPA hotellet leier brygge SC og har eget strømopplegg med egen måler.

Son havn nord. Brygge NB. Leietagere som ønsker landstrøm må inngå avtale om individuell måling og betaling.

Kommunens leieavtale med grunneier for arealet flytebryggene NC-NI ligger på, utløper 2024. Grunneier har varslet at avtalen ikke vil bli forlenget. Kommunen gjøre derfor ikke store investeringer på kostbar infrastruktur til strømforsyning på dette området.

Det tillates kun jordet gummikabel for utendørs bruk. Uten skjøter. Kabel med skader på kapsling eller støpsel er livsfarlig. Fjernes uten varsel. Pass på at kabel ikke ligger i sjøen.

Feil på båtens strømopplegg påfører båter og bryggeanlegg kostbare skader. Om jordfeilbryteren stadig slår ut eller at offeranodene tæres unormalt raskt, er det et sikkert tegn på at noe er alvorlig galt. Feilsøk med kompetent hjelp.