Faktura søkerlisteoppføring/2020 båtplasstildeling er nå utsendt

Faktura for opprettholdelse av plass på søkerliste båtplass er nå sendt pr brev til de som er registrert med aktiv søknad.
De som har hatt tidsbegrenset leieavtale med utløp sesongslutt november 2019 er ført tilbake på søkerlisten.
Dersom du ønsker sletting fra søkerlisten, vennligst send epost til post@sonhavn.no