Forskrift om fartsgrenser på sjøen av 19.04.2021

Havneutvalget behandlet sak 4/21 i møte 25.05.21. Vedtaket er «Forskrift om fartsgrenser på sjøen av 19.04.2021 anses dekkende for Vestby kommunes sjøområde.». Det ble lagt til at «Rådmannens bes legge ut ny forskrift på havnas og kommunens hjemmeside.». Legger ved saksutskriften. Den nye nasjonale forskriften trådte i kraft 15.05.21 og finnes her. Den lokale forskriften for Vestby kommune oppheves automatisk 01.01.22.