Uværsmelding – sjekk fortøyningene NÅ

Ny runde med uvær. Flere har ikke gjort utbedringer etter sist uvær. Manglende tilsyn og dårlige fortøyninger er brudd på leievilkår og mislighold av leieavtale. Nå vil utbedring skje for eiers regning og risiko.