Det går mot høst og uvær – sjekk båt og fortøyning NÅ

Det går mot nye runder med uvær. Alle tau skal være stramme og påsatt strekkavlastere. Manglende tilsyn og dårlig fortøyning er brudd på leievilkår og mislighold av leieavtale. Dersom man ikke gjør det selv skjer det for leietakers eiers regning.