Status havneklargjøring 2018

Brygge NC og SF samt storbåtplassene ved servicebrygga/septikstasjonen er klar til bruk.
Bryggene NB, ND, NE, NF, NG, NH og NI jobbes det med. Det tas sikte på at de blir klare i løpet av fredagen. Bryggene SA-SE høytrykkspyles i dagene som kommer. Vi oppdaterer fortløpende etterhvert som bryggene blir klare.

Rørlegger vil i løpet av neste uke kople til vann. Elektriker for kontroll av strømstolper og landstrømsforsyning er bestilt.
Lang vannslange tilgjengelig ved pumpestasjon på torget/Dampskipskaia. Lykke til med båtpussen!

Status pr torsdag kveld 19. april: Brygge SE klargjort. Resterende brygger vaskes til uka. De som har tatt båtplass i bruk før brygga er meldt klar gjør det på egen risiko. Det skal byttes div. kjettinger og beslag i syd og nord i løpet av neste uke. Bryggevask medfører søl. Vi steamvasker en cocktail av mangeårig mose, rust, sot, blåskjell, fuglebæsj og fiskeslo…

Vannrør og kraner tilkoplet i syd og gjestehavna. Slanger monteres på SE, SF og GB-2 i løpet av fredag/lørdag.

Lørdag 20. april: Brygge NB klargjøres i løpet av dagen. Servicebrygga/septikstasjon ikke klar. Det vil mandag/tirsdag bli kranarbeid og lekter ved denne. Samme gjelder ved NA.

Vannslanger montert på SE og SF.

Søndag 21. april: Brygge NB klar til bruk. Brygge ND, NE, NF, NG, NH og NI klar til bruk. Vann og strøm kommer i løpet av uka.

GB-5, NA, NJ, SA, SB, SC og SD ikke klare ennå.

Mandag 23. april: Brygge SD klar til bruk.

Kranbil begynner å løfte ut fortøyningsbommer på NA i løpet av tirsdag.

Tirsdag 24.april: Brygge SB klar til bruk.

Montering av fortøyningsbommer på NA påbegynt. Fortsetter onsdag. Rengjøring av SA påbegynnes onsdag. SA og montering av vannslanger i syd antas ferdig til helgen.

Status pr torsdag 26. april:
Elektriker har kontrollert alle strømstolper.
Brygge SA steamvasket og klar. Alle brygger ved Son havn syd således klar til bruk.

Montering av fortøyningsbommer ved NA fortsetter fredag. Forventes klar innen helgen. Rørlegger fortsetter over helgen med reperasjoner og tilkopling vann på septikstasjon og bryggene NB-NJ.

Fredag påbegynnes steamvask av Dampskipskaia.

Status pr fredag 27. april: Brygge NA klar. Vann tilkoplet brygge NA og NB.

NJ klargjøres over helgen. Vann på NC-NJ klargjøres over helgen.

Midlertidig havnekontor (pga nye fuktskader) vil fra og med 1. Mai være i Sagaveien/Atlanticgården, bak optikerbutikken. Kommunens IKT avdeling antar at datalinje er løst innen 17. Mai.

God helg og lykke til med utsett!

2. Mai: vann og slanger klargjort på samtlige brygger. Samtlige brygger klargjort. Brygge NI vil bli justert landstrekk neste uke. Berører ikke brukerne.

Gjestebryggene steamvaskes frem mot helgen. Servicebrygga tas neste uke. Septik tømmestasjon klargjøres og åpnes innen helgen, såfremt ikke noe må repareres.