Coronasituasjonen

Til hytte- og fritidsbåteiere i Vestby kommune

Vestby kommune er en kystkommune, og hvert år på denne tiden kommer alle våre hytte- og fritidsbåteiere på besøk. Vi har om lag 1 600 hytter i kommunen og en av Norges vakreste gjestehavner i Son.

Alle andre år enn i år ville vi tatt imot dere med åpne armer. Det gjør vi  av grunner vi ikke rår over, ikke i år. Vestby kommune er tydelig på at vi følger overordnede myndigheters anbefalinger og bestemmelser.

«Det er rett og slett for at de kommunene som har mange hytter, skal være i stand til å ta vare på sine egne innbyggere i en veldig krevende situasjon» sier Helseminister Bent Høie (H)

Vi ber deg som er hytte- eller fritidsbåteier, eller representerer en hytte- eller fritidsbåteier, om å ikke ta kontakt for å be om dispensasjon om å besøke hytta eller gjestehavna vår. Det er ikke gitt anledning i den gitte forskriften, eller i smittevernlovens bestemmelser (som forskriften har sin hjemmel fra), til at kommunen kan gjøre unntak eller gi dispensasjon fra denne forskriftens regler. Det vil altså IKKE bli gitt dispensasjon.

Dersom du allerede er på hytta, eller bor i båten, ber vi deg om å dra tilbake til din hjemkommune. I tiden vi er inne i og i tiden som kommer, er det viktig for alle kommuner, også din hjemkommune, å ha oversikt og kontroll over egne ressurser og påse at det er et kommunalt helseapparat som kan ivareta oppgavene sine for lokalbefolkningen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen tilbake når situasjonen er over.

Vennlig hilsen,

Tom Anders Ludvigsen
Ordfører