Informasjon om status klargjøring småbåthavn

OPPDATERES FORTLØPENDE

17. mars: Brygge NC klar for midlertidig fortøyning til ordinær plass er klargjort innen havneåpning 1. mai. Bruk avtales med havnesjef.

7. april: Brygge NA (plass 53-99) klargjort. Resterende tas når avdeling for kommunalteknikk kan bistå med kranbil.

20. april: Brygge SA, SB, SD, SE og SF klargjort. Elektriker kontrollerer landstrømanlegg innen 1. mai. For brygge SB sydside og SD sydside gjelder baug-til-brygge fortøyning. Det har blitt mange og kostbare skader på fortøyningsbommene som følge av brede båter med akterende mot brygge. Det antas å bli storm også i kommende sesong. Alle tau skal være stramme og påsatt strekkavlaster i gummi.

21. april: Brygge NJ, ND, NE og NF klargjort.

22. april: Brygge NG, NH og NI klargjort. Det vil utover dagen bli foretatt bytte av noen kjettinger og moringer ved NI.

Brygge NB har blitt påkostet nytt landstrømanlegg, lys, skilt, gå-dekke og vannsystem. I forbindelse med bytte av kjettinger som holder brygga inn til landfestet ble det avdekket at halvparten av moringene og kjettingene som holder brygga stram var ute av funksjon. Trolig har sklidd ut av marbakken ved fjorårets mange stormer og ekstreme høyvann. Oppdrift i båter og brygga kan ha gjort at «noe» har gitt seg. Nytt materiell er anskaffet og vi holder på med utskiftninger. Tungt arbeid med kran og lekter samt gnister fra vinkelslip og sveising. Mens dette arbeidet pågår kan vi ikke ha båter ved brygga.

23. april: Brygge NB; byttet gummiforinger mellom bryggeskjøtene. Vann, lys og strøm ferdigstilt. Påbegynt utlegg av nye moringer og opptak av gamle. Fortsetter neste uke. Plass kan tas i bruk dersom leien er betalt, forsikring, registrering og strømmåleravtale er i orden. Minner om minimumskrav til galvanisk isolator ombord hvis permanent tilkopling landstrøm, samt stramme tau påsatt strekkavlaster med spring forover og bakover på begge skrogsider.

De som har fått anvist midlertidig plass eller plass i vinterhavn bes flytte til ordinær plass i løpet av helgen.

Gjestehavna åpnes med en del «begrensninger og tillempinger» fra i morgen av.

———————