Minner om at bryggevannet vinterstenges når nattefrost

Når det blir antydning til nattefrost vil bryggenes vannforsyning bli frostsikret. Frostfri kran og slange ved pumpestasjon Son torg/Dampskipskaia.