Problematisk avrenning fra Såna

Flyfoto tatt sommeren 2019 hentet fra Vestby kommune sin hjemmeside. Enorme mengder sedimenter og mudder føres ut i fjorden fra elveutløpet i indre havn.