Status sesongklargjøring vår 2022

Båtplassene skal iht. leievilkårene være klargjort til 1. mai. Vi tilstreber å klare det tidligere. Mye må kontrolleres og vedlikeholdes for at båtplassen skal være trygg og sikker gjennom sommersesongen. IKKE ta deg til rette på en plass som ikke er meldt klar. Ei heller på en plass du ikke har leieavtale for. Vennligst ikke hindre havnas ansatte eller innleide underleverandører.

Klargjorte brygger kunngjøres her fortløpende.

Son Havn Syd: Enkelte fenderstokker som fortøyningsbommene er festet til må trolig byttes. Råteskader.
Slepebåt med kranlekter er bestilt til uke 17. Nøyaktig dag og klokkeslett vites ikke. Elektriker kontrollerer det elektriske anlegget før sesongstart. Inntil alle ledninger, jordfeilbrytere og kontakter er kontrollert og meldt i orden vil strømforsyningen være av. Før sesongstart utføres høytrykkspyling/vask av brygger, landganger og fenderstokker med varmtvann. Det må påregnes sprut.

Son Havn Nord: Is mellom bryggene og oppover elva pr 6. april.

Oppdatering pr torsdag 17. mars:
Brygge NB: Boltene som holder bølgebryter og flytebrygge sammen er skadet. Flere flyteelementer som holder brygga oppe er skadet. 23 år med drag fra elvestrøm, tunge båter, vind og is. Sveise-, skjærebrenner og støpejobb.

Bryggene SB, SD og SE: Stedvis stor slark i fenderstokk etter 15 års hard bruk. Fortøyningsbommene er festet til fenderstokk. Mye må demonteres for å komme til. Slitte beslag og bolter byttes samtidig. Omfattende jobb. Bryggeentreprenørfirma kommer i løpet av neste uke. Når de blir ferdige vites ikke.

Oppdatering pr mandag 21. mars:
Gangvei/gjestebrygge 5 (mellom Solsiden og Kystkultursenteret): Bryggepåle uten forankring og bærebjelke mot sjøside løsnet. Stor svikt i toppdekket. Skyldes mange års gnaging og løft fra is. Ansvar for utbedring: Kommunens avdeling for kommunalteknikk. Befaring i løpet av uka.

Gjesteplassene foran Glenneparken er klargjort og åpnet for booking. Det samme gjelder bryggesiden mot nord i gjestehavna. Til sammen 25 plasser. Resten åpnes etter hvert som vinterbåtene flytter til sommerplass.

Oppdatering pr fredag 25. mars:
Det ventes på deler og nødvendig utstyr for å reparere skadene ved brygge NB. I mellomtiden repareres fenderstokk ved brygge SB, SD og SE.
Brygge SA er koplet til land og klar til bruk, forutsatt at sesongleien er betalt.

Oppdatering pr mandag 28. mars:
Brygge NC, ND, NE, NF, NG, NH og NI er koplet til land og klar til bruk, forutsatt at sesongleien er betalt. Bomkoden skal virke fra 1/4. Samme som 2021. Styres av Sonskilen Båthavn som eier bommen.

Arbeidet med å stramme/bytte fenderstokker på brygge SD fortsetter mens vi venter på deler til brygge NB. Tar mer tid enn først antatt. Strammeboltene ryker ved belastning. Flere gjennomgående stag (går fra side til side inne i brygga) har rustet av. Må bankes ut og byttes. For å komme til må fortøyningsbom løftes av. Der restene ikke vil ut må det improviseres med ekspanderende bolter. Med ca 20 stag pr brygge tar det den tid det tar. Vi setter ikke de gamle slitte beslagene som holder fast fortøyningsbommene tilbake. Nye er bestilt.

Kjettingene som holder bølgebryteren (veier 130 tonn) ved brygge NB er konstatert modne for utskiftning etter et 1/4 århundre i saltvann. Moringer, kjettinger og annet er satt i bestilling.

Oppdatering pr fredag 1. april:
450 plasser nå klargjort.
Brygge NA klargjøres når kuldeperioden er over. Avhengig av isfri elv, kranbil og gode hjelpere fra Kommunens avdeling for kommunaltektnikk.
Gangvei/gjestebrygge 5 (mellom Solsiden og Kystkultursenteret): Kommunens avdeling for kommunaltektnikk har vært på befaring. De skal kontakte sjøentrepenør for å foreta en midlertidig sikring slik at gangvei og brygge kan brukes i sommer.
Der det er mulig å komme til vasker vi bryggen med høytrykk og varmt vann. Nattefrost og temperaturer på minus 8 grader gir noen utfordringer.
På bryggene Son havn syd har vi hatt tre innleide montører fra brygge-firma de siste to ukene. De fortsetter neste uke. Når ferdig flytter de til brygge NB.

Oppdatering pr tirsdag 5. april:
I går snødde det i Son. Kulda begrenser fremdriften. Varmtvannsvaskeren begynte å brenne og står nå på verksted. Ingen alvorlig skade. Havnebetjenten sendt til frisøren for å fikse svidd pannelugg.

Dampskipskaia klargjøres for fergeanløp. Ruter starter opp fredag 8. april. Frostfri vannkran ved pumpestasjon vis a vis Dampskipskaia. Slange tas inn for tining om kvelden.
Elektriker er bestilt for å kontrollere jordfeilbrytere og kontakter etc.
«Internett-mannen» har begynt å bytte ut rutere og antenner rundt om i gjestehavna da en del utstyr er modent for utskifting.

Oppdatering pr onsdag 13. april:

Alle bryggene Son havn syd klargjort. Brygge NJ/molo klargjort. Vask av brygger gjøres etter påske. Det må påregnes sprut og skitt frem mot 1. mai.
Brygge NA og NB vil være klare til 1. mai.
Vann på bryggene og septik tømmestasjon kommer når garantert frostfritt. Frostfri kran og slange ved pumpestasjon på torget.
GOD PÅSKE!

Oppdatering pr torsdag 21. april:

Frostsprengt vannrør i pumpestasjon byttet. Vannslanger til bryggene hentet fra fjernlager. Rørlegger kopler til vann i løpet av neste uke hvis yr «garanterer» fritt for nattefrost. Arbeidene med å more om bølgedemper ved brygge NB er påbegynt. Forventes ferdig til bruk innen havneåpning 1. mai.

Oppdatering pr tirsdag 26. april:

Alle plasser Son havn syd klargjort. Bryggene SD, SE og SF ferdig høytrykkspylt med varmtvann. Resterende brygger Son havn syd tas en annen gang.
Rørlegger for tilkopling bryggevannforsyning og septik tømme stasjon er bestilt.
Brygge NA blir klar til bruk fra og med fredag 29. april.
Gjestebrygga høytrykk spyles frem mot helgen. Det må påregnes skitt og sprut.
Arbeidene på brygge NB fortsetter. De som trenger anvisning av midlertidig plass bes ikke ringe men sende e-post i GOD TID. Dvs minst en arbeidsdag i forkant da den som svarer ligger på brygga og skrur 😉

Oppdatering pr torsdag 28. april:

Stokker og rask fra elven fjernes fortløpende. Om du ser grener etc., vennligst dra det opp på brygga og gi beskjed.
Brygge NA er klar til bruk.
Bryggevannforsyning ble klar i kveld. Gi beskjed om det lekker noe sted. Vannslanger kommer fredag. Septik tømmestasjon klargjøres neste uke.
Brygge NB er IKKE klar. Et antall 2-tonn moringer og kjettinger legges ut i helgen. Omfattende, tungt og tidkrevende arbeid. Leietakere ved NB anvises midlertidig plass ved gjestebrygga. Ta kontakt i god tid.
Trebrygga/gangveien mellom Solsiden og Kystkultursenteret er ikke brukbar og skal repareres. Ansvar, plan og utførende: Avdeling for kommunalteknikk. Berørte leietakere får dekket kostnader til leie av midlertidig plass (i gjestehavna) fra RO-kommunalteknikk. Kontaktperson: Heidrun Kårstein. Tidsplan og omfang vites ikke ennå.

Oppdatering pr lørdag 30. april:

Brygge NB klargjort for bruk. Rørlegger, elektriker og bryggemontør vil komme til å skru på bølgebryter og ny landgang uten at det berører driften.
Minner om at plug-in måler skal benyttes hvis bruk av landstrøm ved NB.

Oppdatering pr tirsdag 10. mai:

Elektriker venter fortsatt på deler for sluttføring av tilkopling NB bølgebryter.
Div vedlikehold NB og gjestehavn gjenstår. Tas fortløpende.
Kommunalteknikk har fått sjøentreprenør med lekter og gravemaskin til å reparere gangbrygga mellom Solsiden og Kystkultursenteret. Arbeid pågår.