Ledige (fremleie) plasser for 2022 sesongen

Pr 10. mai 2022:
Son havn nord:  3.0m og 4.0m plass egnet for båt med dypgang mindre enn 1.6m. Ledig ut 2022 sesongen (fremleie).
Son havn syd: 3.5m og 4.5m plass (plassmål inklusive gangbar utligger på en side).  Ledig ut 2022 sesongen (fremleie).
Priser, leievilkår og søknadsskjema finnes på sonhavn.no