Sesongleiefakturering 2022 er ferdig.

Fakturering sesongleie 2022 er ferdig (løpende leieavtaler). Hvis du ikke har fått fakturaen må du snarest ta kontakt.

Vestby kommune sender faktura båtplassleie elektronisk til den digitale kanal du har valgt. Rekkefølge: 1. Vipps, 2. Efaktura, 3. Digipost, 4. Eboks, 4. Print. Om du ikke har åpnet din digitale postkasse for mottak av faktura skrives den ut og sendes som brevpost (med uendret betalingsfrist).