Priser og leievilkår

Prisliste 2020

Leiepriser for Vestby kommunale småbåthavn 2019 vedtatt av Vestby Kommunestyre desember 2019.

Innenbygds = Leietager er bosatt i Vestby kommune, jf. Folkeregisteret.

Utenbygds/Fremleie/firma = Leietager er ikke bosatt i Vestby kommune, tidsbegrenset leieavtale eller leier plass som næringsdrivende.

Oppføring på venteliste/søknadsbehandling kommunal båtplass: kr 543

Ønsker du informasjon om priser ? Send en mail til: post@sonhavn.no

Linker til ulike skjemaer for småbåthavna

Se leie og ordensreglement

Leie- og ordensreglement for Vestby kommunale båthavn
i Son

Les de her

Les om båtregistrering og leievilkår

Leie- og ordensreglementet krever at båten skal være gyldig registrert på leietager og påsatt kjennemerker.

Sjekk det her