Priser og leievilkår

Prisliste 2021

Leiepriser for Vestby kommunale småbåthavn 2019 vedtatt av Vestby Kommunestyre desember 2020.

Innenbygds = Leietager er bosatt i Vestby kommune, jf. Folkeregisteret.
Utenbygds/Fremleie/firma = Leietager er ikke bosatt i Vestby kommune, tidsbegrenset leieavtale eller leier plass som næringsdrivende.
Oppføring på venteliste/søknadsbehandling kommunal båtplass: kr 558

Priser Son Havn Nord

*Bryggene NA, NB og NJ har strøm. Tilkopling forutsetter leie av forbruksmåler fra havnekontoret.

Priser Son Havn Syd (Son Spa)

Longside-/endeplass prises som 8m plass, bøyehavn prises som 4m plass og jolleslipp prises som 0,5m plass.

Ønsker du informasjon om priser ? Send en mail til: post@sonhavn.no

Linker til ulike skjemaer for småbåthavna

Se leie og ordensreglement

Leie- og ordensreglement for Vestby kommunale båthavn
i Son

Les de her

Les om båtregistrering og leievilkår

Leie- og ordensreglementet krever at båten skal være gyldig registrert på leietager og påsatt kjennemerker.

Sjekk det her