Priser og leievilkår

Priser 2022

Leiepriser for Vestby kommunale småbåthavn vedtatt av Vestby Kommunestyre 13. desember 2021.

Innenbygds = Leietager bosatt i Vestby kommune, jf. Folkeregisteret.
Utenbygds/Fremleie/Firma = Leietager bosatt utenfor Vestby kommune/fremleieavtale (2. håndskontrakt ut sesongen)/næringsdrivende.
Leieperiode = Sesong (fra 1. mai til 31. oktober)

Oppføring på venteliste/søknadsbehandling båtplass: Kr 580

*I Son havn nord har bryggene NA, NB og NJ strøm. Tilkopling forutsetter leie av plug-in KW forbruksmåler fra havnekontoret. Strømpris: Kr 3,50 pr KW fra sesongstart 2022. Endres ved vesentlige endringer fra havnas strømleverandør.

*I Son havn syd har bryggene SB, SD, SE og SF strøm. Begrenset antall uttak og kun for batteriladning. Kl 0600-1200.

Longside-/endeplass: Pris 8m
Svaibøyehavn med tilhørende jolleslipp (i skråning mellom flytebrygge NI og ND): Pris 4m
Jolleslipp: Pris 0,5m
Alle leiepriser er pr sesong.

Vinterhavn

Leie av gjestehavnplass for opplag i perioden november til mai; egne vilkår og priser. Kontakt havnesjef.