FAQ – generell informasjon

Ofte stilte spørsmål/FAQ

Klikk på knappen. Kanskje finner du svar på det du ikke visste at du lurte på.

Beredskapsplan –  ved havari og miljøfarlig utslipp

Les den her

Info –  septiktømmestasjon

Septiksugepumpa stenges, konserveres og får service om høsten. Anlegget  frostsikres samtidig som vannforsyningen til flytebryggene stenges. Vannforsyningen til bygget er ikke frostfri. Stedvis ligger vannrørene over bakken. Vannrør og kraner kan skades allerede ved 0 grader og litt vind.

Kartskisse septiktømmestasjon Son havn 2018

Begrenset dybde ved septiktømmestasjonen

Mudring foran brygga ved septiktømmestasjonen er utsatt på ubestemt tid. Det er gjort funn av kvikkleire ved Hølen. Båter dypere enn 1.7 meter kan gå på mudderbanker når lav vannstand. Andre tømmestasjoner i omegn: Fuglevik marina syd av Moss, Horten gjestehavn, Åsgårdstrand gjestehavn eller Drøbak. Se eget kart.

Sak Havneutvalg 20. april 2021 – Midlertidig septiktømmestasjon på Dampskipskaia

Administrasjonens innstilling. Les saksutredningen her

Havneutvalges behandling Les saksprotokollen her

Forskrift om fartsgrenser på sjøen av 19.04.2021

Havneutvalget behandlet sak 4/21 i møte 25.05.21. Vedtaket er «Forskrift om fartsgrenser på sjøen av 19.04.2021 anses dekkende for Vestby kommunes sjøområde.». Det ble lagt til at «Rådmannens bes legge ut ny forskrift på havnas og kommunens hjemmeside.». Legger ved saksutskriften. Den nye nasjonale forskriften trådte i kraft 15.05.21 og finnes her. Den lokale forskriften for Vestby kommune oppheves automatisk 01.01.22.

Ny nasjonal forskrift om fartsgrenser på sjøen

Les den her

Forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen (Lovdata)

Les den her