Ofte stile spørsmål (FAQ) småbåthavna

 1. Hvordan søke om kommunal båtplass?
  Svar:
  Last ned søknadsskjema (skrivbar PDF), fyll ut og send til post@sonhavn.no. Du vil få tilsendt faktura for oppføring på venteliste. Årlig gebyr for å opprettholde søknaden. Du blir kontaktet når vi har ledig plass.
 2. Hvor lang ventetid for båtplass?
  Svar:
  Varierer fra år til år, avhengig av hvor mange som sier opp leieavtalen eller stiller plassen ledig til fremleie, samt hva slags båt du søker plass til. Begrenset med plasser for båter dypere enn ca 1.6m. Dersom båten har “ordinære mål” og passer inn på en “standard plass” antas ventetid på 1-2 år (fast plass). Fremleieplass kan trolig løses «på dagen». De fleste starter med fremleieplass (plass som fast leietager ikke skal benytte selv). Utover sommeren får vi enkelte plasser ledig for korttidsutleie. Om du er fleksibel pleier vi å finne løsninger. Merk: Privat fremleie av kommunal plass er ikke tillatt. “Butikk i butikken” er vesentlig mislighold av leievilkår og medfører oppsigelse.
 3. Hvor stor bred og lang båt kan jeg ha på plassen?
  Svar:
  Tillatt plass-/båtlengde reguleres av flere forhold. Båtplassbredde måles senter-senter og fortøyningsbommer er inkludert i plassmålet. I tillegg til båtens største bredde kreves ca 50 cm for slingring og fendring. Hovedregelen er båtlengde lik bomlengde. På beskyttet plass (vær/vind/bølger/manøvrerbarhet) kan inntil 1/3 overheng tillates. Norm er beskrevet på søknadsskjema. Se også bryggeleverandørens anbefaling under “skjema/oversikter”. Det er normalt 29 meter mellom våre flytebrygger. Med fortøyningsbommer og båter på begge sider blir det fort trangt og vanskelig å manøvrere dersom enkelte båter “stikker ut”. Vind og strøm stiller krav til manøvrering mellom bryggene og inn-/ut av båsene). Hva slags båt(er) som ligger på motsatt bryggeside og på inn-/utsiden av båsen du leier spiller også inn ved evt. behandling av eventuell dispensasjonssøknad. Evt. slepejolle og daviter inkluderes i båtlengde/plassens maxmål. Jolle tillates ikke lagt på brygge/fortøyningsbom. Vi vil unngå hindringer som vanskeliggjør ferdsel og manøvrering. Jolleplass (skråning mellom brygge ND-NI) kan leies av havnekontoret. Våre fortøyningsbommer er 5, 6, 8 og 10 m lange. Plasser med gangbare utliggere i strekkmetall tåler noe mer belastninger enn ordinære fortøyningsbommer. 3 og 3,5 m plassene har normalt 6 m bommer. 4,0 og 4,5 m plasser har normalt 8 m bommer. 4 og 4,5 m plassene har normalt 8 m bommer hvorav en gangbar. Tillatt båtlengde inntil 10,3 m. 5 m plassene ved brygge NB og SD har 2×10 m gangbare bommer.*
 4. Hvor er de “beste” plassene?
  Svar:
  Det er helt individuelt. Dypere enn 1,6m i Son havn Nord kan gi problemer med kjøl i mudder eller moringer/kjettingstrekk når ekstremt lavvann. Noen plasser er kun for gruntgående båter. Son Havn Syd har god dybde.
  Son havn Syd (pir SB, SD, SE og SF) har landstrøm til batterilading, inntil 900 w, (alle dager mellom kl 0600 og 1200) inkludert i leien.
  Leietagere ved brygge NA, NB og NJ i Son havn nord kan inngå strømmåleravtale med havnesjef. Tilkopling uten avtale og forbruksmåler er vesentlig mislighold av leievilkår.
  Ved øvrige brygger i Son Havn Nord er det ikke landstrøm. Skjøteledninger over bryggene med tilkopling på stolpene tilhørende Sonskilen Båthavn AS er ikke tillatt uten særskilt avtale. Risiko for jordfeil, galvanisk tæring og snublefeller. Eventuelle skjøteledninger blir fjernet og kastet uten varsel.
 5. Når kommer sesongleiefakturaen?
  Svar:
  Løpende leieavtaler og avtaler inngått før februar: Februar. Deretter fortløpende fakturering.
 6. Kan jeg låne bort plassen til en venn?
  Svar:
  Nei. Plass kan kun benyttes av båt registrert på leietaker. Båten skal være registrert i godkjent båtregister (NRSS Småbåtregister eller NIS/NOR), påsatt kjennemerker og minimum ansvarsforsikret i leietakers navn. Leietaker har ikke rett til å overdra, fremleie eller låne ut plassen. Med ca 1000 plasser blir det kaos om alle får låne bort plassen eller leie den ut via en app for kortere eller lengre tid. Administrasjonen sier opp de som ikke forholder seg til reglene og det blir rotasjon på søkerlista.
 7. Hvor er septiktømmestasjonen og hvordan bruker jeg den?
  Svar:
  Septikpumpa ligger i Son Havn Nord. På søndre hjørne av brygge NA, ved blokkene i Havnegata. Vaskeplass med strøm til støvsuger etc. Dybde ca 1,9 m ved middelvannstand. Dørkoden står på kodelåsen. Vacumsuger septiktank via båtens “waste” lokk. Enkel brukermanual, tørkepapir og engangshansker inne på veggen.
 8. Når åpner havna?
  Svar:
   Værforhold og vedlikeholdsbehov styrer det meste. Isløsning og vårflom i Såna må være over før vi får klargjort og åpnet anlegget i nord. Gjestehavna med serviceanlegg prioriteres for påskegjester. Resterende tilstrebes klargjort rundt midten av april. Alt klart til 1. mai. Mye avhenger av hvilke is-/vinterskader som må utbedres og hva vi må leie inn underleverandører med kran og lekter for å ta seg av. Klargjorte brygger meldes fortløpende på www.sonhavn.no
 9. Hvor kan jeg levere spillolje, bunnstoffrester og båtbatterier o.l?
  Svar:
  Miljøfarlig avfall leverer du på stedet du har opplagsplass og utfører båtpussen. Driver av opplagsplassen plikter å ha egen mottaksordning. Opplagsplasser i nærområdet med godkjente mottak er Sonskilen Båthavn, Søndre Brevik Båthavn og Kjetils Trebåtbyggeri. Om du tar båtpussen hjemme skal du levere spesialavfallet på gjenbruksstasjonen i kommunen der du bor. Leier du sommerplass i den kommunale havna og bytter for eksempel batteri eller motorolje i løpet av sommersesongen, hjelper havnekontorets ansatte deg med mottak. Ta kontakt med havneadministrasjonen for informasjon og avtale.
 10. Finnes det en båtslipp/utsettingsrampe i nærområdet?
  Svar:
   Ja, det er to private ramper i nærområdet. Sonskilen Båthavn ved brygge NC og Søndre Brevik båthavn.
 11. Kan jeg få betalingsutsettelse eller delbetale havneleien?
  Svar:
   Nei. Vestby kommune tillater ikke deling av havneleiefakturaer. De administrative ressursene ved havnekontoret forsøkes holdt på et minimum. Vi prøver å tilby kommunale båtplassene så billig som mulig, til selvkost for kommunens innbyggere. Det blir da viktig at vi ikke bruker for mye tid på administrasjon og ikke har tap i form av plasser uten inntekt. Dersom det åpnes for deling av faktura vil nødvendigvis del to komme inn i sesongen. Etter at plassen er tatt i bruk. Dersom siste del av leien ikke blir betalt står kommunen omtrent maktesløse i forhold til å få inntekter på plassen resten av sesongen. Kommunal båtplass er en “ikke lovpålagt tjeneste” som ingen har krav på. En faktura for sesongleie av en båtplass man har hatt en stund bør ikke være en uforutsett regning. De fleste har kontroll på når denne kommer. Det vises for ordens skyld til relevante bestemmelser i leie- og ordensreglementet.
 12. Hvordan går jeg frem for å søke plassen stilt ledig til fremleie?
  Svar:
  Send kopi av kvittering som viser at årets leie er betalt sammen med en kort søknad hvor det fremgår hvilken brygge og plassnummer, kundenummer og bankkontonummer for tilbakebetaling. Dersom plassen blir utleid som fremleieplass refunderes inntil 75% av leien.
 13. Hva skjer om jeg ikke betaler sesongleien?
  Svar:
  Leieavtale uten automatisk sluttdato løper til den blir sagt opp. Avtaler som ikke er sagt opp innen 1. januar blir fakturert. Fakturering skjer automatisk fra kommunens sentrale økonomisystem. Ubetalte krav går til inkasso.
 14. Hvorfor bør man kaskoforsikre båten?
  Svar:
  «Skyldspørsmålet» for båt er annerledes enn for bil. Selv om en båt kjører rett inn i din, kan du ende opp med regningen. Som båteier må du ofte betale for skader på egen båt, selv om skaden er forårsaket av andre. Med kaskoforsikring er du dekket både ved skader på egen båt og ved skader på egen båt som er forårsaket av andre.