Sendt som brevpost fra kommunehuset 18. februar til adressen du har oppgitt til havnas kunderegister. Forfall 2. mars. Ubetalte krav oversendes inkasso. Frist for å si opp leieavtalen (uten å betale sesongleie) var innen 1. januar. Om du ikke skal benytte plassen i år; søk den fremleid. Husk å vedlegge kvittering for betalt sesongleie da Havnekontoret ikke har lesetilgang til bankkonto.