Informasjonsskriv fra Rådmannen i Vestby kommune: Informasjon om kommunens havnedrift             Kommunen har en kommunal småbåthavn, en gjestehavn og et vinterhavntilbud. På grunn av Korona-krisen er det noen endringer i forhold til normal drift. Gjestehavn: Gjestehavna er stengt inntil videre. En ny vurdering vil bli tatt etter påske. Stengingen...

Vi kan hjelpe deg med å tilrettelegge for klubbtreff. Bra longsidekapasitet på rekker ut fra Dampskipskaia midt på torget (se havnkart). Også mulig å reservere dockspotplasser. Vi har gode kontakter med serveringssteder og andre "nøkkelpersoner". Sammen finner vi løsninger. Oversikten oppdateres fortløpende – 2020 sesongen: April: Vinterhavn til 1....

Reglementets virkeområde a. Son gjestehavn omfatter gjestebryggene; GB-2 (foran havnekontoret), GB-3 (Dampskipskaia), GB-4 (Glenneparken) og GB-5. b. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement. c. Gjestehavna er åpen i perioden 1. mai til 31. oktober. Bruk utover dette kan gjøres etter avtale med havnekontoret. Generelle bestemmelser a....

Vestby kommune har visualisert nasjonale grenser for hvor det er restriksjoner for vannscooter på lokale kart. Kartet viser også hvor fartsgrense Max 5 knop gjelder i Vestby kommunes sjøområde. Kartet visualiserer reglene som har vært gjeldende siden 2013. http://www.vestby.kommune.no/retningslinjer-for-vannscooter.5873617-344867.html http://img6.custompublish.com/getfile.php/3509376.1066.btxxrdtayu/Retningslinjer_vannscooter.pdf?return=www.vestby.kommune.no...