Coronasituasjonen har gjort at vi må tenke nytt. 90% av våre gjesteplasser kan nå reserveres via www.dockspot.com Det gir deg forutsigbarhet og plassgaranti. Havnepersonalet får redusert «nær kundekontakt» ved at betaling skjer på forhånd. Tid frigjøres til smitteforebyggende tiltak. Ved melding om smitte vil vi kunne kontakte omkringliggende båter ettertid. Ledige plasser kan bookes frem til kl.

Vi kan hjelpe deg med å tilrettelegge for klubbtreff. Bra longsidekapasitet på rekker ut fra Dampskipskaia midt på torget (se havnkart).Det er mulig å reservere dockspotplasser. Vi har gode kontakter med serveringssteder og andre "nøkkelpersoner". Sammen finner vi løsninger. Oversikten oppdateres fortløpende – 2020 sesongen: Fredag 8. mai til...

Reglementets virkeområde a. Son gjestehavn omfatter gjestebryggene; GB-2 (foran havnekontoret), GB-3 (Dampskipskaia), GB-4 (Glenneparken) og GB-5. b. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement. c. Gjestehavna er åpen i perioden 1. mai til 31. oktober. Bruk utover dette kan gjøres etter avtale med havnekontoret. Generelle bestemmelser a....

Vestby kommune har visualisert nasjonale grenser for hvor det er restriksjoner for vannscooter på lokale kart. Kartet viser også hvor fartsgrense Max 5 knop gjelder i Vestby kommunes sjøområde. Kartet visualiserer reglene som har vært gjeldende siden 2013. http://www.vestby.kommune.no/retningslinjer-for-vannscooter.5873617-344867.html http://img6.custompublish.com/getfile.php/3509376.1066.btxxrdtayu/Retningslinjer_vannscooter.pdf?return=www.vestby.kommune.no...