Statusoppdatering pr 20. april 2023 Deler av riggen er nå på plass i gjestehavna. Det må påregnes støy/anleggsarbeid dagtid hverdager til midten av juni. Storbåtplassene i indre havnebasseng sperret inntil videre. [caption id="attachment_4701" align="alignnone" width="1024"] Dronebilde Son havn som viser fremdrift prosjekt pålebrygge. Pr 11. januar 2023[/caption] 3....

Reglementets virkeområde a. Son gjestehavn omfatter gjestebryggene; GB-2 (foran havnekontoret), GB-3 (Dampskipskaia), GB-4 (Glenneparken) og GB-5. b. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement. c. Gjestehavna er åpen i perioden 1. mai til 31. oktober. Bruk utover dette kan gjøres etter avtale med havnekontoret. Generelle bestemmelser a....