Coronasituasjonen har gjort at vi må tenke nytt. Alle våre 75 gjesteplasser kan reserveres via www.dockspot.com. Ledig plass kan bookes frem til kl. 10:00 ankomstdag. Reservasjon gir deg forutsigbarhet og plassgaranti. Vi reduserer «nærkontakt» ved at betaling skjer på forhånd. Tid frigjøres til smitteforebyggende tiltak. Ved...

Vestby kommune har visualisert nasjonale grenser for hvor det er restriksjoner for vannscooter på lokale kart. Kartet viser også hvor fartsgrense Max 5 knop gjelder i Vestby kommunes sjøområde. Kartet visualiserer reglene som har vært gjeldende siden 2013. http://www.vestby.kommune.no/retningslinjer-for-vannscooter.5873617-344867.html http://img6.custompublish.com/getfile.php/3509376.1066.btxxrdtayu/Retningslinjer_vannscooter.pdf?return=www.vestby.kommune.no...