Statusoppdatering pr 20. april 2023 Deler av riggen er nå på plass i gjestehavna. Det må påregnes støy/anleggsarbeid dagtid hverdager til midten av juni. Storbåtplassene i indre havnebasseng sperret inntil videre. [caption id="attachment_4701" align="alignnone" width="1024"] Dronebilde Son havn som viser fremdrift prosjekt pålebrygge. Pr 11. januar 2023[/caption] 3....