Brygga ved septiktømmestasjon har begrenset dybde

Mudring i elveløpet ved molo og foran septiktømmebrygga er igjen utsatt på ubestemt tid. Det er gjort kvikkleirefunn i området. Båter dypere enn ca 1.6 meter kan gå på mudderbanker når lav vannstand. Ufarlig gørr, men du blir underholdningen i havna til høyvannet kommer tilbake. For de som liker å planlegge; se link til tidevannstabell for Son Havn

Alternative tømmestasjoner: Fuglevik marina syd av Moss, Horten gjestehavn, Åsgårdstrand gjestehavn eller Drøbak se link til kart