Ledige plasser i småbåthavna (også for utenbygds boende)

Det er mulig å få kommunal båtplass i Son selv om du ikke er bosatt i kommunen. Havnekontoret har noen ledige 3,0m/3,5m og 4,0m plasser. Passer båter fra 14 til 33 fot. Benytt søknadsskjema båtplass. 1-3 års kontrakter.