Nødtelefoner og andre nummere

Nødnummer

Ambulanse 113
Brann 110
Politi 112 – lokalt politi 02800
Legevakt – øyeblikkelig hjelp telefon 116 117

Giftinformasjonen 22 59 13 00
Norsk Luftambulanse 64 90 99 99
Apoteket i Son, Kolåsveien 4. Tel. 64 98 31 30
Tannlegevakta 69 15 40 60
Son Dyreklinikk, Slettaveien 2. Tel. 63 00 15 15
Akutt oljeutslipp/forurensingsfare: Tel. 113

Emergency intercommunity clinic is open 24/7.
For all inquiries, please call 116 117
When life- threatening illness/ injury, please call 113
If you call from a non-Norwegian phone: + 47 69 25 33 33

Havnas ansatte har opplæring i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter.

Hjertestarter og førstehjelpsutstyr finnes i havnekontoret. Båre og førstehjelpsutstyr finnes ved serviceanlegget. Det er også en hjertestarter utenfor inngangen til Son bibliotek.

Pulverapparat, livbøye med kasteline, lang båtshake med redningskrok og flyttbar redningsstige finnes ved landgangene.