Nødtelefoner og andre nummere

Nødnummer

Ambulanse 113
Brann 110
Politi 112 – lokalt politi 02800
Legevakt – øyeblikkelig hjelp telefon 116 117

Giftinformasjonen 22 59 13 00
Norsk Luftambulanse 64 90 99 99
Apoteket i Son, Kolåsveien 4. Tel. 64 98 31 30
Tannlegevakta 69 15 40 60
Son Dyreklinikk, Slettaveien 2. Tel. 63 00 15 15
Akutt oljeutslipp/forurensingsfare: Tel. 113

Emergency intercommunity clinic is open 24/7.
For all inquiries, please call 116 117
When life- threatening illness/ injury, please call 113
If you call from a non-Norwegian phone: + 47 69 25 33 33

Havnas ansatte har opplæring i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter.

Hjertestarter, førstehjelpsutstyr og båre ved havnekontoret. Hjertestarter ved inngang Son bibliotek.

Pulverapparat, livbøye med kasteline, lang båtshake med redningskrok og flyttbar redningsstige ved landgangene.

Vi har en hjertestarter