Faktura sesongleie 2023 sendt 23. februar. Viktig info

Faktura sendt 23. februar. Ref. «viktig info» henvisning på faktura.
Kommunens avtale om rett til å leie landfester for brygger ved Sonskilen Båthavn AS utløper 1. januar 2025. Alle leieavtaler for båtplasser Son havn nord, brygge NC til og med NJ, opphører automatisk ved sesongslutt 2024. Båter og utstyr må være fjernet innen 1. oktober 2024. Bryggene skal fjernes.

De som ønsker plass i gjenværende kommunalt havneanlegg bes sende søknad om (bytte av) båtplass (med virkning fra sesongslutt 2024). Skjema finnes på www.sonhavn.no

Årets bomkode (innkjøring p-plass Sonskilen) står på fakturaen.