Orientering om reparasjon av pålebrygger i Son havn

Statusoppdatering

Dronebilde Son havn som viser fremdrift prosjekt pålebrygge. Pr 11. januar 2023

3. januar 2023 startet reparasjon av pålebrygga som går fra Dampskipskaia (Son torg) til utsettingsrampa vis a vis seilforeningen. Flere påler er knekt. Området er avsperret til byggearbeidene er ferdigstilt. Forventet klar til påske.

Slepebåt med rigg for spunt ventes til Son 26. januar. Pålebrygga foran tømmestasjon båtseptik sikres først. Fremdrift i prosjektet kan følges på havnas webkamera.

Midlertidig gangvei ut til flytebrygga vil bli etablert ut fra torget. Skiltes med anvisere når det blir aktuelt.