Orientering om reparasjon av pålebrygger i Son gjestehavn

Statusoppdatering pr 20. april 2023

Deler av riggen er nå på plass i gjestehavna. Det må påregnes støy/anleggsarbeid dagtid hverdager til midten av juni. Storbåtplassene i indre havnebasseng sperret inntil videre.

Dronebilde Son havn som viser fremdrift prosjekt pålebrygge. Pr 11. januar 2023

3. januar 2023 startet reparasjon av pålebrygga som går fra Dampskipskaia (Son torg) til utsettingsrampa vis a vis seilforeningen. Flere påler knekt. Området er avsperret til byggearbeidene er ferdigstilt. Forventet klar til påske. Pålebrygga foran tømmestasjon båtseptik sikres først. Spuntrigg forventes flyttes over til gjestebrygga når ferdig ved septik-brygga. Det må påregnes støy når stålspunt bankes ned til ca 10m dybde. Vi beklager uleiligheten dette medfører. Fremdrift i prosjektet kan følges på havnas webkamera.

Midlertidig gangvei ut til flytebrygga vil bli etablert ut fra torget. Skiltes med anvisere når det blir aktuelt.

Bilde som viser fremdrift spunting septik.-brygga (20. feb 2023)