Minner om sesongslutt 1. november og at båt/fortøyningsutstyr må fjernes

Sesongen er over og havna er stengt for bruk fra og med 1. november.
Ta kontakt om du trenger vinterplass i gjestehavna (bobleanlegg).
Minner om at gjenglemt fortøyningsutstyr fjernes og kastes for leietakers regning og risiko.
Takk for i år!