Informasjon havneklargjøring 2019

24. April: brygge NA klargjort. Bryggevann og slanger klargjort på NC- NJ. Mange steder med frostspreng og behov for rørlegger. Resterende bryggevann forventes klart til 1. Mai.

15. april 2019:  Son havn nord: Bryggene NB (unntatt plasser foran septik), NC, ND, NE, NF, NH, NH og NI klargjort.

Son havn syd: SA, SB, SC, SD, SE og SF klargjort. Brygge SE, plassene 44, 46 og 48: Må ikke brukes. Fenderstokk er råtten og uten feste for fortøyningsbommene. Deler er bestilt.

Plass kan tas i bruk forutsatt at leien er betalt, båt forsikret, gyldig registrert og påsatt kjennemerker. Manglende registrering/påsett kjennemerke er mislighold av leieavtale og kan medføre oppsigelse.

Bryggene SB, SD, SE, SF og NB: Ikke strøm pga feil med strømforsyningen. Deler og elektriker er bestilt.

Merk i forhold til båtforsikring at båten ikke ligger i FG-godkjent havn utenfor tidsrommet 1. mai til 31. oktober.

Frem til 1. mai: Bruk av båtplass og ferdsel i havneområdet skjer på eget ansvar. Det må påregnes arbeid på og ved bryggene, slipestøv og gnister fra vinkelslip/sveiseapparat.

—-

3. april: Brygge SD ved Son Spa kan benyttes til midlertidig fortøyning inntil resterende brygger er klargjort. 

8. april: Bryggene SA, SB, (SC leies av hotellet) SD og SF er klargjort og kan benyttes til midlertidig fortøyning inntil resterende brygger er klargjort. Link til zommbart bryggekart nederst.

Plasser sperret med merketape må IKKE benyttes. Fenderstokk som holder fortøyningsbommene er løs. Trolig må fortøyningsbommene løftes av med kran. Reparasjonsarbeidet vil ta tid og påvirke omkringliggende plasser. Anbefaler IKKE å ta plasser på motsatt side av sperrede plaser i bruk før arbeidet er ferdigstilt. Vi gjør arbeidet for deg og din sikkerhet. Ekstern bistand er bestilt.

Kontroll av elektrisk anlegg og undervannsinspeksjon vil bli gjennomført frem mot 1. mai. Det er IKKE tillatt å kople seg til bryggenes strømkontakter før det meldes klart her.

Link til bryggekart syd: http://www.sonhavn.no/wp-content/uploads/2019/01/Bryggekart-Son-Havn-Syd_201217.pdf