Status søknadsbehandling 2019

Pr 16.01.19: Behandling av byttesøknader og utsending av tilbud for faste leiekontrakter til søkere bosatt i Vestby kommune er i gang.
Pr 31.01.19: Søkere bosatt i Vestby kommune med båt som passer på tilgjengelige plasser har mottatt tilbud pr e-post. Utsending av tilbud til utenbygds boende er i gang.
De som ikke har betalt faktura ventelisteoppføring 2019 slettes fra søkerregisteret.

Det er ledige plasser (2 til 4 meter plassbredde). Fremover kommer det erfaringsmessig også større plasser ledige til fremleie.