Hvordan søke om kommunal båtplass? Svar: Last ned søknadsskjema (skrivbar PDF), fyll ut og send til post@sonhavn.no. Du vil få tilsendt faktura for oppføring på venteliste. Årlig gebyr for å opprettholde søknaden. Du blir kontaktet når vi har ledig plass. Hvor lang ventetid for båtplass? Svar:...

Vestby kommune har visualisert nasjonale grenser for hvor det er restriksjoner for vannscooter på lokale kart. Kartet viser også hvor fartsgrense Max 5 knop gjelder i Vestby kommunes sjøområde. Kartet visualiserer reglene som har vært gjeldende siden 2013. http://www.vestby.kommune.no/retningslinjer-for-vannscooter.5873617-344867.html http://img6.custompublish.com/getfile.php/3509376.1066.btxxrdtayu/Retningslinjer_vannscooter.pdf?return=www.vestby.kommune.no...