Hvordan søker jeg om kommunal båtplass? Svar: Last ned søknadsskjema (skrivbar PDF), fyll ut og send til Havnekontoret. Når opplysningene er registrert vil du få få tilsendt faktura for oppføring på venteliste. Årlig gebyr for å opprettholde søknaden. Du vil bli kontaktet når vi kan tilby...

Vestby kommune har visualisert nasjonale grenser for hvor det er restriksjoner for vannscooter på lokale kart. Kartet viser også hvor fartsgrense Max 5 knop gjelder i Vestby kommunes sjøområde. Kartet visualiserer reglene som har vært gjeldende siden 2013. http://www.vestby.kommune.no/retningslinjer-for-vannscooter.5873617-344867.html http://img6.custompublish.com/getfile.php/3509376.1066.btxxrdtayu/Retningslinjer_vannscooter.pdf?return=www.vestby.kommune.no...