Hvordan søke om kommunal båtplass? Svar: Last ned søknadsskjema (skrivbar PDF), fyll ut og send til post@sonhavn.no. Du vil få tilsendt faktura for oppføring på venteliste. Årlig gebyr for å opprettholde søknaden. Du blir kontaktet når vi har ledig plass. Hvor lang ventetid for båtplass? Svar:...

Sendt som brevpost fra kommunehuset 18. februar til adressen du har oppgitt til havnas kunderegister. Forfall 2. mars. Ubetalte krav oversendes inkasso. Frist for å si opp leieavtalen (uten å betale sesongleie) var innen 1. januar. Om du ikke skal benytte plassen i år; søk den fremleid. Husk å vedlegge kvittering for betalt sesongleie da Havnekontoret ikke har lesetilgang til bankkonto.

Vestby kommune har visualisert nasjonale grenser for hvor det er restriksjoner for vannscooter på lokale kart. Kartet viser også hvor fartsgrense Max 5 knop gjelder i Vestby kommunes sjøområde. Kartet visualiserer reglene som har vært gjeldende siden 2013. http://www.vestby.kommune.no/retningslinjer-for-vannscooter.5873617-344867.html http://img6.custompublish.com/getfile.php/3509376.1066.btxxrdtayu/Retningslinjer_vannscooter.pdf?return=www.vestby.kommune.no...