Vinterhavna er klar. Se oppdatert kart og info

Se vedlagte kart med angivelse av båtplassering og strømtilkobling. Leien må være betalt før plass tillates tatt i bruk. All strøm skal gå gjennom forbruksmåler (fås ved henvendelse til havnesjef). Alle fortøyninger skal være dimensjonert etter båtens størrelse, vekt og vindfang, stramme og påsatt rykkdemper av gummi. Strømkabler skal være uten skjøt, skader og godkjent for utendørs bruk. Legges så snublefeller unngås. Vel møtt!

Vinterhavnkart 2018_pr 31 okt